ช่องทางติดต่อสื่อสารผ่าน Social Media ของคณะฯ

Facebook

กลุ่มของคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับแจ้งข่าวให้นักศึกษาในคณะ

Link

Facebook

เพจของคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับแจ้งข่าวสารต่างๆให้บุคลที่สนใจ

Link

Facebook

เพจกิจการนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับแจ้งข่าวทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาในคณะ

Link

 

 

แชร์ให้เพื่อน

261 คน