ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

สัมภาษณ์วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 -12.00 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ตึกคณะบริหาณธุรกิจ                               

นักศึกษาผู้เข้าสัมภาษณ์ ต้องมารายงานตัวเวลา 09.00 - 09.15 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4                                                            

รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารด้านล่าง

รูปภาพแกลลอรี่

33 คน

แชร์ให้เพื่อน