ช่องทางติดต่อสื่อสารผ่าน Social Media ของคณะฯ

- Line Official Account ของคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับติดตาม ข่าวสารต่างๆ


- Facebook กลุ่มของคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับแจ้งข่าวให้นักศึกษาในคณะ


- Facebook เพจของคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับแจ้งข่าวสารต่างๆให้บุคลที่สนใจ


- Facebook เพจกิจการนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

สำหรับแจ้งข่าวทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาในคณะ


- Youtube คณะ


 

แชร์ให้เพื่อน

1,200 คน