วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรม KMITL Open House 2019 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ โดยคณะการบริหารและจัดการ ได้มีโอกาสจัดบูธในงาน ซึ่งมีน้องๆให้ความสนใจในบูธของคณะเป็นจำนวนมาก

รูปภาพแกลลอรี่

80 คน

แชร์ให้เพื่อน