ข่าวกิจกรรม

KMITL Happy Carnival 2022

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัล KMITL FIGHT AWARDS ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สจล.

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมยินดีกับบุคลากรของคณะที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง และผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล.

งานแถลงข่าว "Next Fight to KMITL Business School"

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานผ้าขาวม้าทอใจ

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมในงาน Digital Economy Society

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนร่วมงานประมูลนาฬิกา KMITL Monter SEIKO

คณบดี ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Open House 2021

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่คณะอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์

งานมุฑิตาจิต 2564 "เกษียณอย่างเกษม...เพชรงามลาดกระบัง"

KBS ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศ.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโอสถ (อธิการบดีคนแรกของสถาบัน)

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในความร่วมมือ 10 สถาบัน ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ (9-10 กันยายน 2564)

การประชุม ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ สจล. ในการทำหลักสูตรร่วม "นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์สู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจชั้นนำ"

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงานภายใต้ OKRs ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

KBS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ร่วมกับศูนย์ฉีดวัคซีน covid-19 ของ สจล.เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

คณบดี KBS พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจรับการส่งมอบงานงวด 5 การพัฒนาตึกอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ ตึก L โซน A ณ ไชด์งาน

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีรดน้ำขอพรนายกสภาสถาบัน ผู้ทรงวุฒิและผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

HR พบประชาคม

พูดคุยแนะนำหลักสูตร BBA in Global Entrepreneurship (International Program) ผ่านระบบ Facebook liveโดย ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล, Mr.Bilal Khalid และ ดร.ปนัดดา ศุภวรรณ

คณบดีคณะบริหารธุริจ, ผศ. ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมสนทนา กับ คุณปรมินทร์ อินโสม ผู้ก่อตั้ง Firo และ Satang Pro ในโอกาสที่มาให้คำปรึกษาการจัดทำ Digital Currency เพื่อใช้ภายใน สจล.

คณบดี และ ผู้บริหาร เป็นผู้แทนคณะบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะท่านเจ้าคุณทหาร ณ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศด่วน หลักสูตรบริหารธุรกิจ

ผู้บริหารจากคณะต่างๆเข้าร่วมสวัสปีใหม่ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

กิจกรรมลอยกระทงปี 2563

พิธีติดเข็มผูกเนคไทด์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

งานสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ

คณะการบริหารและจัดการ จัดโครงการ ผู้บริหาร FAM พบประชาคม