ข่าวกิจกรรม

ประกาศด่วน หลักสูตรบริหารธุรกิจ

กิจกรรมลอยกระทงปี 2563

พิธีติดเข็มผูกเนคไทด์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

งานสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชุมบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ

คณะการบริหารและจัดการ จัดโครงการ ผู้บริหาร FAM พบประชาคม

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมจัดบูธในงาน KIDS UNIVERSITY BY KMITL

อบรมโครงการ Smart Super Visor 4.0 รุ่นที่ 2

คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด

งาน FAM MEET MEDIA 2020 "ทะยานสู่โลกใหม่ GO TO THE NEW WORLD"

อบรมคัดเลือกโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน) และโควตาโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย OVERSEAS CHINESE UNIVERSITY และ LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY (LSBU) ประเทศอังกฤษ และทำบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการ (MOU)

งานเลี้ยงขอบคุณและสังสรรค์ปีใหม่ สจล.

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด จัดทำโครงการ Young Professional Retailer

บรรยายในหัวข้อ "Global Entrepreneurs' characteristics"

พิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2562

สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ( LOVE 4 )

บรรยายในที่ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการใช้งาน ระบบสารสนเทศและการประยุกต์ไช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านกิจการพลเรือน

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) นำทีมผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ (CBA&MAS)

การจัดประกวดโครงการ "กรุงไทย ตันกล้าสีขาว"

คณะการบริหารและจัดการ ได้รับการคัดเลือก Selected ให้ได้รับมาตรฐาน "Eduniversal Selected Distinction" เป็นหนึ่งใน Busiess School ท

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

งาน RIS Thai College Fair 2019

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสพบปะหารือการพัฒนาหลักสูตร EEM และ หลักสูตร 4+1

คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมรับฟังผลสรุปการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล (แพรว) นักศึกษาจาก คณะการบริหารและการจัดการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "นางงามภาคเหนือ" และ"นางงามบุคลิกภาพดี"

University of the East, Manila, Philippines เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการบริหารและจัดการ

โครงการ CHALLENGES TO CHANGE