วันที่ 29 สิงหาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบริหารและจัดการ จัดงาน BBA Night Party 2019 เพื่อเป็นการเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ และสร้างความรักสามัคคีของนักศึกษาแต่ละรุ่นในหลักสูตร ณ ห้องจัดเลี้ยงสมาคมศิษย์เก่า สจล.

รูปภาพแกลลอรี่

86 คน

แชร์ให้เพื่อน