วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า  คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมรับฟังผลสรุปการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

47 คน

แชร์ให้เพื่อน