สำนักหอสมุดกลาง สจล. ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

เข้าร่วมฝึกอบรมระบบจัดการวิทยานิพนธ์ iThesis ทุกวันพฤหัสบดี

ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 เวลา 09.30 น. - 11.30 น.

ณ ห้อง CL Clinic ชั้น 1 โซน B อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง

สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://qrgo.page.link/f6zpu  
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-3298000 ต่อ 5099 คุณสุปราณี  สอนเจริญ หรือ E-mail : ithesis@kmitl.ac.th

37 คน

แชร์ให้เพื่อน