โครงการสร้างนวัตกรเพื่อย่านนวัตกรรมลาดกระบัง สจล.
Young Innovator: K2 Ladkrabang Innovative Industries District (K2LIID)
วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2561
ณ ห้องบรรยาย FAM1 - 404  คณะการบริหารและจัดการ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่

ภาพโครงการ วันที่ 23 มีนาคม 2561 https://drive.google.com/drive/folders/1ilbhKQ7LdSsTG1xMLP-88yeP9Keqzku7

ภาพโครงการ วันที่ 24 มีนาคม 2561 https://drive.google.com/drive/folders/19YSJ-BcLHSg0NKUD6NFGRVEdHGdjZWxT

รูปภาพแกลลอรี่

143 คน

แชร์ให้เพื่อน