รศ.ดร. อำนวย แสงโนรี

คณบดีคณะการบริหารและจัดการ

FAM @ KMITL Transform การปรับตัวของคณะบริหารธุรกิจ

คลิกเพื่ออ่านบทความ

ผศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร

รองคณบดีคณะการบริหารและจัดการ

“FAM” ความลงตัวของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

คลิกเพื่ออ่านบทความ

ดร. ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ตอบโจทย์ดีมานด์ตลาด

คลิกเพื่ออ่านบทความ

ดร. สรศักดิ์ แตงทอง

ผู้ช่วยคณบดีคณะการบริหารและจัดการ

ทำไมต้องเรียนบริหารธุรกิจ นานาชาติ ลาดกระบัง

คลิกเพื่ออ่านบทความ

ดร. สุดาพร สาวม่วง

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการศึกษา ที่ KMITL

บทสัมภาษณ์

 

464 คน

แชร์ให้เพื่อน