เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 3 คณะ โดยมีนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของทั้ง 3 คณะ และจุดสำคัญต่างๆในสถาบันฯ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อเกิดทัศนียภาพที่ดีในสถาบันฯ รวมทั้งสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาของทั้ง 3 คณะ

รูปภาพแกลลอรี่

66 คน

แชร์ให้เพื่อน