วันที่ 30 กันยายน 2562 ผศ.ดร.สุดาพรสาวม่วง คณบดี คณะการบริหารและจัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสพบปะหารือการพัฒนาหลักสูตร EEM และ หลักสูตร 4+1 ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

18 คน

แชร์ให้เพื่อน