วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรําลึกถึงพระเกียรติคุณ
พระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาสามารถ
อันเป็นเลิศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รูปภาพแกลลอรี่

46 คน

แชร์ให้เพื่อน