วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) นำทีมผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะการบริหารและจัดการ (CBA&MAS) เพื่อติดตามแนวทาง และผลงานของศูนย์ รวมถึงเข้าชมบริษัท START UP ที่ทางศูนย์ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งบริษัท ณ คณะการบริหารและจัดการ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

รูปภาพแกลลอรี่

143 คน

แชร์ให้เพื่อน