วันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะการบริหารและจัดการ ลงนามความร่วมมือกับบริษัทซีอาร์ซีไทวัสดุจำกัด ในเครือเช็นทรัลกรุ้ป

จัดทำโครงการ Young Professional Retailer ให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดระยะเวลา 4 ปี  และให้ทำงานมีรายได้ระหว่างเรียน ( Work Integrated  Learning; WIL) เป้าหมายจำนวน 60 ทุน ต่อยอดด้วยการรับเข้าทำงานในระดับบริหารเมื่อสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์  

โครงการนี้เพื่อสนับสนุน กิจกรรม สจล.ครบรอบ 60 ปี KMITL GO BEYOND THE LIMIT

คณะการบริหารและจัดการขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่ให้เกียรติ
มาเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

114 คน

แชร์ให้เพื่อน