วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะการบริหารและจัดการ ดำเนินการสอบคัดเลือกโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน) และโควตาโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบริหารและจัดการ
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ชั้น 4 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

65 คน

แชร์ให้เพื่อน