วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. คณะการบริหารและจัดการ จัดโครงการ ผู้บริหาร FAM พบประชาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และสร้างเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษาสู่สากล ณ ห้อง FAM 404  คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

199 คน

แชร์ให้เพื่อน