สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ตึกสำนักงานอธิการ มีการจัดแข่งประกวดกระทง และนางนพมาศ

ทางคณะบริหารธุรกิจได้ส่งกระทงจากฝีมือของนักศึกษา และนางสาวมัชฌิมา อรชร หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ เข้าประกวดนางนพมาศ

ซึ่งสามารถคว้ารางวัลได้ดังนี้

- ชนะเลิศการประกวดนางนพมาศ

- Popular Vote การประกวดนางนพมาศ

- รางวัลชมเชยการประกวดกระทง

รูปภาพแกลลอรี่

138 คน

แชร์ให้เพื่อน