การประชุม ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ  สจล. ในการทำหลักสูตรร่วม "นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์สู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจชั้นนำ"

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-14.30 น.

รูปภาพแกลลอรี่

65 คน

แชร์ให้เพื่อน