ผศ.ดร. สุดาพร สาวม่วง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร KBS เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร. สุธี ชุติไพจิตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ

ผศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอุตสาหกรรม

 

รูปภาพแกลลอรี่

70 คน

แชร์ให้เพื่อน