ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัล KMITL FIGHT AWARDS ต้นแบบ F : FURIST (วิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าแตกต่าง)

จากนายกสภาสถาบัน สจล. และอดีตอธิการบดี ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สจล.

รูปภาพแกลลอรี่

105 คน

แชร์ให้เพื่อน