ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมยินดีกับบุคลากรของคณะที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี

โดยมี 2 ท่าน ที่ได้รับเข็มทองคำยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมโล่เกียรติคุณ

1. ผศ.ดร.มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก

2. นางสาวพาขวัญ ชูอำไพ

ณ หอประชุมสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพแกลลอรี่

140 คน

แชร์ให้เพื่อน