รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง (คณบดี KBS) เป็นผู้แทนคณะ เข้าพบ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยรักษาการอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร สจล. และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และ พม. จังหวัดพิษณุโลก เป็นการประชุมร่วมระหว่าง สจล. กับกระทรวง พม. หาแนวทางความร่วมมือพัฒนาวิชาการของกระทรวง ฯ

รูปภาพแกลลอรี่

49 คน

แชร์ให้เพื่อน