วันที่ 03 ตุลาคม 2565

ผศ.ดร.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ (รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ)และ รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (ร.๔) พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป

ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รูปภาพแกลลอรี่

45 คน

แชร์ให้เพื่อน