วันที่ 22 ตุลาคม 2565

ผศ.ดร.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ (รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ)

ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ (รักษาการแทนรองคณบดีดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์)

เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

เข้าร่วม Dek-D's TCAS FAIR

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

รูปภาพแกลลอรี่

88 คน

แชร์ให้เพื่อน