งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

1. รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์

2. ผศ. ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์

3. ผศ. ดร.สามารถ ดีพิจารณ์

วันที่ 15 กันยายน 2566

ณ The Park Nine Suvarnabhumi

รูปภาพแกลลอรี่

48 คน

แชร์ให้เพื่อน