รศ.ดร.คมสัน มาลีสี (อธิการบดี สจล.) พร้อมคณะผู้บริหารของสถาบันร่วมพูดคุยแนวทางนโยบายการขับเคลื่อนสถาบันให้กับอาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ

รูปภาพแกลลอรี่

38 คน

แชร์ให้เพื่อน