ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล ในฐานะรองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมัน ในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในหัวข้อ Situation of Thai Palm Oil Industry and Future Policy Direction Under New Government ในการเปิดงาน The 3rd Symposium on Bio-based Chemical and Fuel from Palm Oil ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ซึ่ง Symposuim ดังกล่าว เป็นเวที สำหรับผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านนวัตกรรมการแปรรูปปาล์มน้ำมันระดับชาติ อาทิเช่น Vistec, SCG Chemical, PTT Global Chemical, ENTEC, NANOTEC, วว. TISTR, PPP Green Complex, สจล, มหิดล, จุฬาฯ และ บ.เอกชนระดับโลก เช่น Axens จากฝรั่งเศส, Honeywell UOP จากสหรัฐ เป็นต้น

รูปภาพแกลลอรี่

26 คน

แชร์ให้เพื่อน