รศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 (KBEST 2024)

โดยมี คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด) เป็นวิทยากรให้ความรู้

รูปภาพแกลลอรี่

21 คน

แชร์ให้เพื่อน