รศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ)

พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พิธีรดน้ำขอพรนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน

กรรมการสภาสถาบัน อดีตอธิการบดี และผู้อาวุโส

และเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์

รูปภาพแกลลอรี่

25 คน

แชร์ให้เพื่อน