ประกาศ  คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่  27  พฤศจิกายน  2563 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 329 8000 ต่อ 6001  (คุณกานต์พิชชา)

75 คน

แชร์ให้เพื่อน