ประกาศด่วน !

เรียนผู้สมัครเข้าคัดเลือกศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สจล.

1.  เนื่องด้วย Link ในการเข้าไปทำแบบสอบถาม เกิดขัดข้อง ทางหลักสูตร จึงขอให้ผู้สมัครใช้ link การทำแบบสอบถามใหม่  คือ https://forms.gle/fB4ARJCvYbDGheeo6 หรือ QR Code

2. มีการเลื่อนเวลาการทำแบบสอบถามใหม่ เพื่อให้ทุกท่านเตรียมความพร้อม เป็น  10.00-11.30  (รวมเวลาทำ 1.30 ชม. เท่าเดิม)

ทางหลักสูตรต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และ ขอให้ผู้สมัครทุกท่านโชคดี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1,586 คน

แชร์ให้เพื่อน