ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันสอบสัมภาษณ์  วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565
สถานที่สอบ ห้องบรรยาย 401 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ

294 คน

แชร์ให้เพื่อน