รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง (คณบดี KBS ) เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น1

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รูปภาพแกลลอรี่

28 คน

แชร์ให้เพื่อน