รศ. ดร.คมสัน มาลีสี (อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) พร้อมด้วย รศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดรัชฎาธิษฐาน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

รูปภาพแกลลอรี่

24 คน

แชร์ให้เพื่อน