รศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) พร้อมด้วยอาจารย์และและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน KMITL Loy Krathong Festival 2023 ณ บริเวณอุทยานพระจอมเกล้า สจล.

รูปภาพแกลลอรี่

36 คน

แชร์ให้เพื่อน