วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันครบปีที่ 14 และเป็นวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.....นับตั้งแต่ปีเริ่มก่อตั้งเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2553 การก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 15 มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของคณะที่พร้อมจะเป็นคณะที่เป็นหนึ่งในเรือธง เพื่อสถาบันแห่งนี้

     ในปีนี้เราเป็นคณะที่มีนักศึกษามากถึงอันดับสามของสถาบัน พร้อมที่จะสร้างความเป็นMulti -disciplinary University และ World-class universities ที่ไม่เพียงแต่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมในประเทศ เราพร้อมที่จะก้าวไปสู่สถาบันที่ผลิตบัณฑิตออกไปสู่ภาคธุรกิจในบริบทโลก และสามารถสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกกรม เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจต่อไป

     เริ่มต้นอย่างเป็นทางการวันนี้ ด้วยพิธีการอันสำคัญคือการบวงสรวงศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ ซึ่งอารักขาให้พื้นที่แห่งนี้ มีแต่ความเจริญ ก้าวหน้า ....ตลอดรวมทั้งการถวายการเคารพพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 4 .... ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักษ์ รักษา คุ้มครองทุกท่าน ทั้งบุคลากร นิสิตนักศึกษา มีแต่ความสุข ความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าด้วยเทอญ

รูปภาพแกลลอรี่

32 คน

แชร์ให้เพื่อน