"ทำดีย่อมได้ดี" นี่คำกล่าวตั้งแต่วันแรกที่ท่านคณบดี รศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข ได้กล่าวไว้ ในวันขึ้นดำรงตำแหน่ง เสมือนหนึ่งในพันธกิจ และคำมั่นสัญญาให้ไว้กับประชาคม วันนี้เราได้เห็นบุคคลตัวอย่างที่ได้ประกอบคุณงามความดี ทั้งคณาจารย์ นิสิตที่ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเนื่องจากการแข่งขัน การเข้าร่วมในประเภทต่างๆ ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับนานาชาติ ระดับชาติ  ระดับสถาบัน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น และเป็นก้าวย่างไปสู่ความเป็นคณะ หรือสถาบันอันทรงเกียรติที่ได้รับการยกย่องยิ่งๆขึ้นต่อไปในอนาคต ...และเบื้องหลังความสำเร็จของทุกคนในวันนี้นอกเหนือจากผู้รับรางวัลแล้ว ทุกคนต่างสังกัดคณะบริหารธุรกิจ จึงขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับประกาศนียบัตร และถือโอกาสขอชื่นชมผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

รูปภาพแกลลอรี่

12 คน

แชร์ให้เพื่อน