ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาคณะ

บทสัมภาษณ์คณาจารย์ คณะการบริหารและจัดการ โดยนิตยสาร MBA

Visiting and public relation activities at the University of Myeik

ร่วมตักบาตรทำบุญในวันสงกรานต์

โครงการสร้างนวัตกรเพื่อย่านนวัตกรรมลาดกระบัง สจล.

โครงการชุมชนจิตอาสาร่วมใจพระจอมเกล้าลาดกระบัง

กิจกรรมแคแสดประจำปี 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ

คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคามมาศึกษาดูงานของคณะการบริหารและจัดการ

โครงการอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้

โครงการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน