ข่าวสารและกิจกรรม

บุคลากร KBS เข้าร่วมงานมุทิตาจิต 2565 เกษียณอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

"เปิดบ้านบริหารธุรกิจ สจล. เปิดโลกธุรกิจติจิทัสกับคริปโต"

Freshy Festive Orientation 2022

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Announcement 2022 Undergraduate Admission (Final Round) – BBA (International Program) (International Students Only) KMITL Business School King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Announcement Direct Admission (Final Round) (Academic Year 2022) Bachelor of Business Administration (International Program) KMITL Business School King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ สจล. กับสถาบันการศึกษา 8 แห่ง

การประชุมร่วมระหว่าง สจล. กับกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ หาแนวทางความร่วมมือ พัฒนาวิชาการของกระทรวงฯ

แนะนำหลักสูตรต่างๆ และหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า เพื่อสะสมหน่วยกิตเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก BBA GE ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คณะบริหารธุรกิจร่วมลงนามข้อตกลง ระหว่าง KMITL กับ Kadiri University, Indonesia

ผู้บริหารจากคณะต่างๆเข้าร่วมสวัสปีใหม่ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจร่วมลงนามข้อตกลง ระหว่าง KMITL กับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร

KMITL Happy Carnival 2022

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัล KMITL FIGHT AWARDS ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สจล.

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมยินดีกับบุคลากรของคณะที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง และผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนอธิการบดี สจล.

งานแถลงข่าว "Next Fight to KMITL Business School"

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานผ้าขาวม้าทอใจ

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมในงาน Digital Economy Society

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนร่วมงานประมูลนาฬิกา KMITL Monter SEIKO

คณบดี ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Open House 2021

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่คณะอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์

งานมุฑิตาจิต 2564 "เกษียณอย่างเกษม...เพชรงามลาดกระบัง"

KBS ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศ.พงศ์ศักดิ์ วรสุนทรโอสถ (อธิการบดีคนแรกของสถาบัน)

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในความร่วมมือ 10 สถาบัน ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์ (9-10 กันยายน 2564)

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุนักศึกษาสถาบัน