ข่าวสารและกิจกรรม

KBS ยกเครื่องหลักสูตรบริหารธุรกิจ Go Online& Go Inter

ข้อมูลผู้ประสานงานหลักสูตร

วีดีทัศน์ของคณะ

ประกาศต่างๆ ของคณะฯ

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

โครงการอบรมและประกวด "The World of Innovative START UP 2023"

ประมวลภาพงาน KMITL Innovation Expo 2023 คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ

พิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่คณะบริหารธุรกิจ

บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตใหม่ 10-11 ธันวาคม 2565

Dek-D's TCAS FAIR

พิธีบำเพ็ญพระราชกุลศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช (ร.๔)

บุคลากร KBS เข้าร่วมงานมุทิตาจิต 2565 เกษียณอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

"เปิดบ้านบริหารธุรกิจ สจล. เปิดโลกธุรกิจติจิทัสกับคริปโต"

Freshy Festive Orientation 2022

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Announcement 2022 Undergraduate Admission (Final Round) – BBA (International Program) (International Students Only) KMITL Business School King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Announcement Direct Admission (Final Round) (Academic Year 2022) Bachelor of Business Administration (International Program) KMITL Business School King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ สจล. กับสถาบันการศึกษา 8 แห่ง

การประชุมร่วมระหว่าง สจล. กับกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ หาแนวทางความร่วมมือ พัฒนาวิชาการของกระทรวงฯ

แนะนำหลักสูตรต่างๆ และหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า เพื่อสะสมหน่วยกิตเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก BBA GE ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

คณะบริหารธุรกิจร่วมลงนามข้อตกลง ระหว่าง KMITL กับ Kadiri University, Indonesia

ผู้บริหารจากคณะต่างๆเข้าร่วมสวัสปีใหม่ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจร่วมลงนามข้อตกลง ระหว่าง KMITL กับ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร

KMITL Happy Carnival 2022

ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รับรางวัล KMITL FIGHT AWARDS ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สจล.